سامانه آزمون 

 

 

 

نظر سنجی

ارائه نقطه نظرات
  • بهترین شیوه برای ارائه آموزش های آمادگی آزمون استخدامی تبدیل وضعیت استخدامی مربیان حق التدریس چیست؟
    • برگزاری آموزش های حضوری در مرکز تربیت مربی 
    • برگزاری آموزش های مجازی الکترونیکی 
    • تهیه بسته آموزشی از مواد آزمون استخدامی 
    • برگزاری آموزش های حضوری در مرکز استان


اطلاعیه ها

رویداد ها و تازه ها

ورود اعضا


تصویر روز
پیوندهای مرتبط