سامانه آزمون


 

 

 

 

نظر سنجی

ارائه نقطه نظرات
 • مهم ترين نياز نخبگان و استعدادهاي برتر مهارتي:
  • اعطاي تسهيلات بانكي
  • فراهم كردن زمينه ارتباط با بنگاه هاي اقتصادي و مراكز توليدي و صنعتي
  • به كارگيري آنها به عنوان مربي آموزش هاي مهارتي
  • امكان ورود به دانشگاه در رشته تخصصي
  • زمينه سازي براي ايجاد شركت هاي مهارت بنيان


اطلاعیه ها

رویداد ها و تازه ها

ورود اعضا


تصویر روز
پیوندهای مرتبط