خدمات الکترونیک
مشاوره اینترنتی
تور مجازی اداره کل
ارتباطات مردمی و پاسخگویی به شکایات

نظر سنجی

ارائه نقطه نظرات
 • به نظر شما مهمترين چالش آموزش فني و حرفه اي كشور در چيست؟
  • عدم شناخت جامعه از مهارت آموزي
  • كمبود منابع مالي جهت بروزرساني دانش نيروي انساني و تجهيزات كارگاهي
  • عدم سازگاري دوره هاي آموزشي با نياز بازار كار
  • شرايط نامناسب اشتغال و ركود بنگاههاي اقتصادي


آمار بازدید

تعداد افراد آنلاین 12
بازدید امروز 5,294
بازدید دیروز 17,667
بازدید این ماه 578,386
بازدید کننده ماه قبل 666,837
بازدید ماه قبل 765,334
بازدید کل 30,319,529
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 1 مهر 1392
 1. كارآموزان مركز آموزش فني وحرفه اي فريدونشهر اصفهان از تعاوني هاي شهرستان بازديد كردند ...
 2. كارآموزان مركز آموزش فني وحرفه اي فريدونشهر اصفهان از تعاوني هاي شهرستان بازديد كردند ...
 3. كميسيون تحول اداري اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان به دنبال بهسازي روشها و فرآيند كنترل كيفيت انجام كار مي باشد ...
 4. كميسيون تحول اداري اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان به دنبال بهسازي روشها و فرآيند كنترل كيفيت انجام كار مي باشد ...
 5. در احداث فاز دوم ساختمان اداري مركز آموزش فني و حرفه اي تيران و كرون اصفهان بيش از 25 ميليون تومان صرفه جويي شده است ...
 6. در احداث فاز دوم ساختمان اداري مركز آموزش فني و حرفه اي تيران و كرون اصفهان بيش از 25 ميليون تومان صرفه جويي شده است ...
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 3 مهر 1392
 1. معاون و برخي مسئولين اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان با جانبازان دوران دفاع مقدس ديدار كردند ...
 2. در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان حال و هواي دوران دفاع مقدس زنده شد ...
 3. برخي مسئولين واحدها و روساي مراكز اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان از آسايشگاه جانبازان بازديد كردند ...
 4. مدير كل و كاركنان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان به قبور مطهر شهداي اصفهان اداي احترام كردند ...
 5. معاون و برخي مسئولين اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان با جانبازان دوران دفاع مقدس ديدار كردند ...
 6. در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان حال و هواي دوران دفاع مقدس زنده شد ...
 7. برخي مسئولين واحدها و روساي مراكز اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان از آسايشگاه جانبازان بازديد كردند ...
 8. مدير كل و كاركنان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان به قبور مطهر شهداي اصفهان اداي احترام كردند ...
 9. مدير كل و كاركنان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان به قبور مطهر شهداي اصفهان اداي احترام كردند ...
اخبار مر بوط به روز شنبه 6 مهر 1392
 1. چهارمين آزمون صنايع دستي ، قالي بافي و صنايع ساختمان در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان برگزار شد ...
 2. مدير كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان : در ارائه آموزش هاي مهارتي بخش دولتي استان اصفهان بايد رشته هاي فني جايگزين رشته هاي خدماتي شود ...
 3. چهارمين آزمون هماهنگ كشوري سال 1392 در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان برگزار شد ...
 4. چهارمين آزمون صنايع دستي ، قالي بافي و صنايع ساختمان در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان برگزار شد ...
 5. مدير كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان : در ارائه آموزش هاي مهارتي بخش دولتي استان اصفهان بايد رشته هاي فني جايگزين رشته هاي خدماتي شود ...
 6. چهارمين آزمون هماهنگ كشوري سال 1392 در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان برگزار شد ...
 7. چهارمين آزمون صنايع دستي ، قالي بافي و صنايع ساختمان در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان برگزار شد ...
 8. مدير كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان : در ارائه آموزش هاي مهارتي بخش دولتي استان اصفهان بايد رشته هاي فني جايگزين رشته هاي خدماتي شود ...
 9. چهارمين آزمون هماهنگ كشوري سال 1392 در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان برگزار شد ...
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 9 مهر 1392
 1. مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان : نتيجه پاسخگويي خوب به ارباب رجوع بطور مستقيم به خود و خانواده برميگردد ...
 2. مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان : نتيجه پاسخگويي خوب به ارباب رجوع بطور مستقيم به خود و خانواده برميگردد ...
 3. مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان : نتيجه پاسخگويي خوب به ارباب رجوع بطور مستقيم به خود و خانواده برميگردد ...
 4. انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان و اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروشندگان كفش اصفهان ...
 5. انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان و اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروشندگان كفش اصفهان ...
 6. انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان و اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروشندگان كفش اصفهان ...
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 10 مهر 1392
 1. اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان ارائه آموزشهاي مهارتي ويژه اتباع را در نمايشگاه افغانستان شناسي معرفي كرد ...
 2. "كافي شاپ مهارت" واقع در مركز هتلداري و گردشگري آماده پذيرايي از همكاران ،كارآموزان ، دانشجويان ميباشد ...
 3. "كافي شاپ مهارت" واقع در مركز هتلداري و گردشگري آماده پذيرايي از همكاران ،كارآموزان ، دانشجويان ميباشد ...
 4. اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان ارائه آموزشهاي مهارتي ويژه اتباع را در نمايشگاه افغانستان شناسي معرفي كرد ...
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 14 مهر 1392
 1. همايش ارتقاء مهارت مديران آموزشگاه هاي آزاد اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان برگزار شد ...
 2. همايش ارتقاء مهارت مديران آموزشگاه هاي آزاد اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان برگزار شد ...
 3. همايش ارتقاء مهارت مديران آموزشگاه هاي آزاد اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان برگزار شد ...
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 15 مهر 1392
 1. شوراي پژوهش اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان به دنبال برنامه ريزي ارائه آموزشهاي مهارتي بر اساس سند آمايش استان ميباشد
 2. انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان و انجمن صنفي كارفرمايي كاريابي هاي غيردولتي اصفهان ...
 3. شوراي پژوهش اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان به دنبال برنامه ريزي ارائه آموزشهاي مهارتي بر اساس سند آمايش استان ميباشد
 4. انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان و انجمن صنفي كارفرمايي كاريابي هاي غيردولتي اصفهان ...
 5. انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان و انجمن صنفي كارفرمايي كاريابي هاي غيردولتي اصفهان ...
 6. دكتر سقائيان نژاد – شهردار اصفهان: شهرداري اصفهان همكاري هاي لازم را در ارائه آموزشهاي مهارتي با اداره كل آموزش فني وحرفه اي دارد ...
 7. دكتر سقائيان نژاد – شهردار اصفهان: شهرداري اصفهان همكاري هاي لازم را در ارائه آموزشهاي مهارتي با اداره كل آموزش فني وحرفه اي دارد ...
 8. دكتر سقائيان نژاد – شهردار اصفهان: شهرداري اصفهان همكاري هاي لازم را در ارائه آموزشهاي مهارتي با اداره كل آموزش فني وحرفه اي دارد ...
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 17 مهر 1392
 1. اميرعباس فنايي فرزند سرپرست مركز آموزش فني و حرفه اي خوراسگان اصفهان موفق به دريافت حكم قهرماني در رشته شنا گرديد ...
 2. اميرعباس فنايي فرزند سرپرست مركز آموزش فني و حرفه اي خوراسگان اصفهان موفق به دريافت حكم قهرماني در رشته شنا گرديد ...
 3. بالغ بر 150 نفر از اتباع خارجي در استان اصفهان آموزشهاي مهارتي را فرا گرفته اند ...
 4. بالغ بر 150 نفر از اتباع خارجي در استان اصفهان آموزشهاي مهارتي را فرا گرفته اند ...
 5. بالغ بر 150 نفر از اتباع خارجي در استان اصفهان آموزشهاي مهارتي را فرا گرفته اند ...
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 21 مهر 1392
 1. در مركز آموزش فني و حرفه اي سميرم اصفهان دوره آموزشي كمك هاي اوليه برگزار شد ...
 2. رئيس مركز آموزش فني وحرفه اي مباركه اصفهان : برگزاري جلسات كميته مهارت باعث نظام مند شدن تمامي آموزشهاي رسمي و غيررسمي در شهرستان شده است ..
 3. مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان : دركشور حمايت همه جانبه مسئولين استاني و شهرستاني از آموزشهاي اشتغال زاي پايدار الزامي است ...
 4. در مركز آموزش فني و حرفه اي سميرم اصفهان دوره آموزشي كمك هاي اوليه برگزار شد ...
 5. رئيس مركز آموزش فني وحرفه اي مباركه اصفهان : برگزاري جلسات كميته مهارت باعث نظام مند شدن تمامي آموزشهاي رسمي و غيررسمي در شهرستان شده است ..
 6. مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان : دركشور حمايت همه جانبه مسئولين استاني و شهرستاني از آموزشهاي اشتغال زاي پايدار الزامي است ...
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 22 مهر 1392
 1. كميته مهارت و توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي در مركز آموزش فني و حرفه اي اردستان اصفهان تشكيل شد ...
 2. سمينار "پيشگيري از سرطان " در مركز آموزش فني و حرفه اي خوراسگان اصفهان برگزار شد ...
 3. توسط كارآموزان مهارت آموخته مركز آموزش فني و حرفه اي شهرضا اصفهان "خط كش راهنما مخروط تراشي" ساخته شد ...
 4. كميته مهارت و توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي در مركز آموزش فني و حرفه اي اردستان اصفهان تشكيل شد ...
 5. سمينار "پيشگيري از سرطان " در مركز آموزش فني و حرفه اي خوراسگان اصفهان برگزار شد ...
 6. توسط كارآموزان مهارت آموخته مركز آموزش فني و حرفه اي شهرضا اصفهان "خط كش راهنما مخروط تراشي" ساخته شد ...
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 23 مهر 1392
 1. از برگزيدگان مسابقات احكام و اذان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان تجليل شد...
 2. برپايي نمايشگاه عكس توسط كارآموزان مركز آموزش فني و حرفه اي شهيد بهشتي اصفهان...
 3. همكاري هاي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان با شهرك علمي تحقيقاتي گسترش مي يابد...
 4. همكاري هاي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان با شهرك علمي تحقيقاتي گسترش مي يابد...
 5. كاركنان امور عمومي و پشتيباني اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان با مباحث "پسماند و بازيافت" آشنا شدند...
 6. كاركنان امور عمومي و پشتيباني اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان با مباحث "پسماند و بازيافت" آشنا شدند...
 7. دوره آموزشي "متصدي خدمات مجالس"در مركز آموزش هتلداري و گردشگري اصفهان اجرا ميشود...
 8. دوره آموزشي "متصدي خدمات مجالس"در مركز آموزش هتلداري و گردشگري اصفهان اجرا ميشود...
 9. مدير كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان:شوراي مربيان بايد با پيشنهادهاي منطقي و سازنده در سياستگذاري هاي اداره كل دخيل باشد...
 10. مدير كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان:شوراي مربيان بايد با پيشنهادهاي منطقي و سازنده در سياستگذاري هاي اداره كل دخيل باشد...
 11. مدير كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان:شوراي مربيان بايد با پيشنهادهاي منطقي و سازنده در سياستگذاري هاي اداره كل دخيل باشد...
 12. مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر از كارگاه هاي آموزشي مركز شهيد رجايي اصفهان بازديد كرد...
 13. مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر از كارگاه هاي آموزشي مركز شهيد رجايي اصفهان بازديد كرد...
 14. مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر از كارگاه هاي آموزشي مركز شهيد رجايي اصفهان بازديد كرد...
 15. از برگزيدگان مسابقات احكام و اذان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان تجليل شد...
 16. برپايي نمايشگاه عكس توسط كارآموزان مركز آموزش فني و حرفه اي شهيد بهشتي اصفهان...
اخبار مر بوط به روز شنبه 27 مهر 1392
 1. طرح دپارتمان سازي كارگاه هاي آموزشي در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان اجرا خواهد شد ...
 2. مركز آموزش فني و حرفه اي مباركه اصفهان آماده اجراي آموزشهاي مهارتي براي شاغلين كارخانه چيني زرين ايران ميباشد...
 3. مركز آموزش فني و حرفه اي مباركه اصفهان آماده اجراي آموزشهاي مهارتي براي شاغلين كارخانه چيني زرين ايران مي باشد ...
 4. طرح دپارتمان سازي كارگاه هاي آموزشي در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان اجرا خواهد شد ...
 5. طرح دپارتمان سازي كارگاه هاي آموزشي در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان اجرا خواهد شد ...
 6. مركز آموزش فني و حرفه اي مباركه اصفهان آماده اجراي آموزشهاي مهارتي براي شاغلين كارخانه چيني زرين ايران مي باشد ...
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 30 مهر 1392
 1. دوره آموزشي "مدير غذا و نوشيدني و دسر"در مركز آموزش هتلداري و گردشگري اصفهان اجرا مي شود ...
 2. نشست مشترك مديران دفاتر كاريابي و ادارات كل تعاون كار و رفاه اجتماعي و آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان برگزار شد ...
 3. نشست مشترك مديران دفاتر كاريابي و ادارات كل تعاون كار و رفاه اجتماعي و آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان برگزار شد ...
 4. برپايي نمايشگاه "محصولات كافي شاپ در هتل" توسط كارآموزان مركز آموزش هتلداري و گردشگري اصفهان ...
 5. مشكلات آموزشگاه هاي آزاد شهرستان هاي كاشان ، نطنز و آران بيدگل بررسي شد ...
 6. دوره آموزشي "مدير غذا و نوشيدني و دسر"در مركز آموزش هتلداري و گردشگري اصفهان اجرا مي شود ...
 7. نشست مشترك مديران دفاتر كاريابي و ادارات كل تعاون كار و رفاه اجتماعي و آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان برگزار شد ...
 8. برپايي نمايشگاه "محصولات كافي شاپ در هتل" توسط كارآموزان مركز آموزش هتلداري و گردشگري اصفهان ...
 9. مشكلات آموزشگاه هاي آزاد شهرستان هاي كاشان ، نطنز و آران بيدگل بررسي شد ...
 10. برپايي نمايشگاه "محصولات كافي شاپ در هتل" توسط كارآموزان مركز آموزش هتلداري و گردشگري اصفهان ...